Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Garancia / Hibabejelentés

Garancia

Jótállási és szavatossági igényét az alábbiak szerint jelentheti be:üzletünkben személyesen, telefonon (06-30-931-9060), vagy e-mailen (klimaobuda@gmail.com)

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk!
A vásárló jogait a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 45/2014. (II.26) Kormány rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézését, a 19/2014.(IV.29.) NGM rendelet szabályozza.

Az általunk forgalmazott termékekre a termékhez adott garanciajegyen feltüntetett idejű jótállás (garancia) érvényes. A vonatkozó jogszabályok értelmében minden általunk forgalmazott új termékre minimum 12 hónap jótállás kötelező. A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma. A garanciális időtartam alatt, a készülékhez adott garanciajegyen feltüntetett cégek vállalják a hibás termék cseréjét vagy kijavítását.  Cserére csak abban az esetben van lehetőség, ha a termék kijavítása nem lehetséges. Amennyiben a kijavítás és csere nem lehetséges, a garanciajegyen feltüntetett cégnek módjában áll, egy helyettesítő termék felkínálása, ha  a vásárló ezt nem fogadja el, a megvásárolt termék vételárának visszafizetése.

Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:
-    A  nyugta vagy számla egy példánya
-    A cégünk által kiállított jótállási jegy
-    A termékhez gyárilag mellékelt GYÁRI GARANCIA JEGY
Ezek részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! 

A garanciális problémával cégünknek behozott készülékeket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító vonatkozó beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javíttatásáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett. A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje jellemzően 1-2 hét, de a szervizek fenntartják a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 5.§ A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy  a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén a meghibásodott termék cseréjére kötelezett a gyártó.            A 72 órás csere csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyek meghibásodása rendeltetésszerű használat során történt . A nem rendeltetésszerű használatból fakadó meghibásodások ( pl. leesés következtében összetört, beázott, ráléptek, stb. ) cseréjének elkerülése miatt a gyártók, forgalmazók csak a hivatalos szerviz szakvélemény alapján vállalják a 72 órás cserét. Ennek megfelelően a további teendők a termék 72 órán belüli meghibásodása esetén: az észlelt meghibásodást be kell jelenteni a forgalmazó (eladó), gyártó / importőr telefon számán vagy a központi szakszervizénél (bővebb információ telefonszám a termékhez mellékelt garancia levélben van). Ha a szerviz kivizsgálása alapján a bejelentés jogos, a gyártó vállalja a termék azonnali cseréjét. Ez esetben szükséges leadni a termék teljes gyári csomagolását minden gyári kiegészítővel együtt.

Amennyiben egyértelmű, hogy rendeltetésszerű használat következtében történt a 72 órán belüli meghibásodás akkor természetesen cserét biztosítunk.

Amennyiben nem egyértelmű a rendeltetésszerű használat, akkor Webáruházunk is csak a hivatalos szakszervíz szakvéleményének ismeretében vállalja a meghibásodott termék 72 órán belüli meghibásodás cseréjét.

A termék meghibásodása esetén a csomagolásban lévő, vagy a számlával együtt Önnek átadott garanciajegy tájékoztatásának megfelelően kell eljárni.
    
Portósan küldött csomagokat nem vesz át Webáruházunk, azt minden esetben visszaküldi a feladónak!

A garanciális visszajuttatás költségeit minden esetben a vásárló állja. Természetesen, ha a visszajuttatást követően kiderül, hogy anyaghibáról, vagy a garanciális feltételek alá eső problémáról van szó, akkor a webáruház utólag megtéríti a szállítás költségét.  

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső problémák esetén a szállítás költségét nincs módunkban megtéríteni.

A szaküzletben vásárolt gázkészülék alkatrészt és gázszerelési anyagot csak arra képzett és jogosult szerelő szerelheti be. Az erről szóló igazolás (munkalap vagy számla) a jótállás érvényesítésnek feltétele.

Amennyiben a szavatossági, vagy jótállási idő valamely terméknél nem került feltüntetésre, úgy annak jótállási vagy szavatossági ideje iránt kérjük érdeklődjön telefonon az ügyfélszolgálaton.

Klímaberendezések garanciális ügyintézése:

A garanciális ügyintézés két módja:

1. Az általunk értékesített és általunk felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása esetén a hibát cégünk felé kell jelezni (e-mail, levél,telefon).               Ezután a telepítést végző szakembereink,  a helyszínen megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy azonnal elhárítják a hibát, ha erre nincs lehetőség, akkor, egy előre egyeztetett, későbbi időpontban oldják meg a hiba kijavítását.

2. Az általunk értékesített, de más cég által felszerelt  és beüzemelt készülék meghibásodása esetén, először  a készülék telepítését, beüzemelését végző szerelőt kell értesíteni.  A kiszállás után ő fogja megállapítani a hibát, és eljárni a javítás ügyében.

Abban az esetben, ha a vásárlónak  a klíma berendezés zajszintje nem felel meg, de az méréssel alátámasztva - az elfogadott (EUROVENT által meghatározott) mérési távolságból, - nem haladja meg a készülékhez tartozó műszaki specifikációban megadott értéket, úgy az hibának nem tekinthető.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy a garancia érvényét veszti abban az esetben, ha a készüléket nem a megfelelő jogosultsággal rendelkező klímaszakember telepíti.

A klímaberendezések garanciája a beüzemelés napján lép életbe, de legkésőbb azonban a vásárlást követő 31. napon megkezdődik a garanciális idő.

A vásárló a jótállási igényét csak a kitöltött jótállási jeggyel,   a szükséges karbantartások (ennek gyakorisága gyártónként változó) elvégzését igazoló dokumentumokkal  és a vásárlást igazoló számlával érvényesítheti.

Felhívjuk vásárlóink figyelmét, hogy ellenőrizze az említett dokumentumok pontos kitöltését, - a jótállási jegyen bármely javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a garancia elvesztését vonja maga után.

Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem beazonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető.

A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt (ha  a javítás elvégzésével megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett sérülés stb.) bekövetkezett hibákért jótállás nem érvényesíthető (pl.kültéri egység levegő ellátásának gátlása, szennyezettség stb.). Az ilyen okból meghibásodott készülék javítási költsége, a jótállási időtartamon belül is a vásárlót terheli.

Abban az esetben, ha a használó garanciális hibabejelentést kezdeményez, és érvénytelen garanciajegye van, vagy  a készülék hibátlannak minősül, akkor  a kiszállást és a vizsgálattal eltöltött időt meg kell fizetni. Ilyen esetnek minősül, pl. ha a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő elem, vagy nem volt áram ... stb.

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő 2 éven belül.

Nem komfort célokra használt klímaberendezések esetében  más garanciális és karbantartási feltételek érvényesek. Ilyen felhasználási területek:szerver és egyéb számítógépszobák, élelmiszerüzletek, ipari létesítmények, laboratóriumok, nagykonyhák, szórakozóhelyek.

A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint  a gyártókat, forgalmazókat terhelő kötelezettségeket a 117/1991. (IX.10.) sz. kormány rendelet tartalmazza.

Termékregisztráció: vannak márkák, melyek termékregisztrációhoz kötik a garanciaidőt. Ez azt jelenti, hogy a klíma kültéri és beltéri egységének gyári számát és a telepítést végző klímaszerelő zöldkártya számát egy megadott telefonszámon vagy egy honlapon meg kell adni, vagy egy szelvényt vissza kell küldeni a megadott címre, és így jogosult a hosszított  garanciaidőre. Ennek hiányában csak a jogszabályban rögzített 12 hónapos garanciára jogosult a végfelhasználó. Kérjük olvassa el a készülékhez kapott papírokat figyelmesen, mert amennyiben a termékregisztrációhoz van kötve a garancia, az mindenképp jelezve van a végfelhasználó felé.

Szavatosság:

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? Ön a vásárolt termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő  legfeljebb egy év.

 Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 2. Termékszavatosság

 Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak? A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 - a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 - a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

 - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállási és szavatossági igényét az alábbiak szerint jelentheti be:   

Üzletünkben személyesen: nyitva tartási időben vagy  a 06-30-931-9060 telefonszámon.                    

E-mailen: klimaobuda@gmail.com  bármikor  (E-mailen történt bejelentését munkanapokon  dolgozzuk fel.)

Nyitva tartás:

Munkanap: Hétfőtől - Péntekig

Szombat-Vasárnap: ZÁRVA